Hi, How Can We Help You?

Blog

Şubat 26, 2023

Salihli Psikolog

Salihli Psikolog
İnsan ruh sağlığı açısından önemli olan psikolog hizmeti, her yönüyle insan sağlığını etkileyen bir hizmet konusudur. Salihli psikolog hizmetleriyle çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlı gibi birçok kişi için özel hizmet verilmektedir. Verilen hizmetin en önemli özelliği, yaş gurubuna özel tedavi programının oluşturulması ve tedavi işlemi esnasında özel yöntemin geliştirilmesidir. Salihli Psikolog yöntemi;
1- İş dünyasında iş performansını psikolojik yöntemler doğrudan etkiler. Psikolog tedavi yöntemleriyle iş performansı artabilir.
2- Eğitimde öğrenci performansını psikolojik tedavi yöntemleri etkiler. Bu konuda psikolog tedavisi, eğitimi olumsuz yönde etkileyen etkenlerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir.
3- Aile hayatında bireyler arası ilişkiyi doğrudan etkiler ve aile yaşantısına uygun ruh halinin oluşturulması hedeflenmiştir.

Salihli Psikoog-Anka Psikoloji Merkezi

Salihli Yetişkin Psikolog
Özel yöntemler ve özel tedavi yöntemlerinin öne çıktığı yetişkin psikolog, insan ruh sağlığını önemli ölçüde etkileyen bir unsurdur. Salihli yetişkin psikolog insan sağlığı açısından sorun oluşturan psikolojik sorunları çözer. Günümüzde ekonomi dünyasında insan psikolojisi her yönüyle üretimi etkileyen bir etken olarak değerlendirilir. Yetişkinlerin aile hayatı, iş hayatı ve sosyal hayatı daha geniş bir yelpazede değerlendirilir. Yetişkinlerin psikolojik durumu daha karmaşıktır ve depresif problemler daha sık gerçekleşir.

Aile hayatında cinsel hayat, eğitim ve iş hayatı önemlidir. Yetişkinlere özel hazırlanan terapide;
1- Psikolojiyi olumsuz bir şekilde etkileyen etkenler tespit edilir.
2- Aile hayatını doğrudan etkileyen olumsuz olaylar dikkatli bir şekilde ele alınır.
3- İnsan ruh sağlığını doğrudan etkileyen psikolojik sorunlar ilk aşamada değerlendirilir. Evlilik, boşanma, işsizlik, ölüm, kaza, doğal afet ve benzeri olumsuz durumlar insan ruh sağlığını ciddi anlamda etkiler.
Yetişkinleri önemli ölçüde etkileyen birçok sosyal ve kültürel etken vardır. Ayrıca ani gelişen kötü olaylar da şok etkisi yapar ve bu şok etkisinin uzun sürmesi de rahatsızlığı tetikleyen konular içerisinde yer alır.

Salihli Bireysel Terapi
Tıp dünyasında tedavi kişisel muayene işlemi sonrası gerçekleşir. Sorunlar ve rahatsızlığa neden olan etkenler farklı sebeplere bağlanabilir. Salihli bireysel terapi hizmetinde soru ve cevap yöntemi ruh sağlığını yansıtır. Ayrıca psikolog hayat hikâyesini dinleyerek işe başlar ve hayat hikâyesinde meydana gelen olayları dikkatli bir şekilde dinler. Terapi işlemi esnasında önemli konular hakkında notlar alınır. Hayat hikâyesini anlatan kişinin ruh hali de not edilir ve sonuçta özel bir tedavi yöntemi oluşturulur. Bireysel terapi;
1- İnsanların ruhen rahatlatır
2- Psikolojik problemler terapiyle ortaya çıkar.
3- Anlatılan hikâye dikkatli bir şekilde analiz edildikten sonra özel bir tedavi yöntemi geliştirilir.
Özel hayata dair özel bilgiler psikolog tarafından değerlendirilir. Tedavide samimi açıklamalar tedavi yönteminin oluşmasında önemli özelliklere sahiptir.

Salihli Pedagog Ve Çocuk Psikoloğu
İnsanların ruhsal yapısı çocukluk devresinde şekillenir ve ergenlik çağında zirveye ulaşır. Bu nedenle çocukların ruhsal gelişiminin istenilen şekle gelmesinde Salihli pedagog ve çocuk psikoloğu önemlidir. Pedagog;
1- Çocukla çocuk olur ve bu şekilde iletişime geçer. Çocuğun anladığı dili çözmek ve ona ulaşmak, terapinin başarısını yüzde yüz etkiler.
2- Çocuğun ilgi alanını değerlendirerek çözüm üretir. Tedavi yöntemi oluşturulurken çocuğun anladığı dili kullanmak ve çocuksu yöntemleri ilk aşamada değerlendirmek son derece önemlidir.
3- Psikolog, tedaviye giden yolu belirler ve bu konuda aile bireyleriyle ortaklaşa hareket eder. Tedavinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, tercih edilen yönteme bağlıdır.

Salihli Ergen Psikolog
Çocukluk devresinin sonu olan ergenlik dönemi, hayata bakış açısının değerlendirildiği ve ruhsal problemlerin öne çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde vücutta ve ruh halinde meydana gelen değişikliklerin yanı sıra sosyal problemler de etkili olur. Salihli ergen psikolog, bu zorlu dönemde aile bireylerine destek sunuyor. Ergen psikolog;
1- Okulda başarısızlık konusunu ele alır ve ergenliğe bağlı başarısızlığın nedenlerini tespit eder. Ergen psikolojisinde vücut değişikliği gibi konular da öne planda değerlendirilir.
2- İş dünyasında başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri de ergenlik çağında yapılan tercihlerdir.
3- Aile içi çatışmanın oluşumunda ergenlik konusu da önemlidir.
4- Arkadaş çevresi ile ilgili konularda meydana gelen ruhsal problemlerle ilgili konularda çözüm üretmektedir.

Salihli EMDR Terapisi
Terapi, özel bir yönlendirme işlemidir ve bu işlemde bazı yöntemler kullanılır. Salihli EMDR terapisi, göz teması yönteminin kullanıldığı özel bir psikolog yöntemidir. Terapi;
1- Ciddi rahatsızlıklara neden olan ruhsal sorunlar terapi ile tespit edilebilir. Tespit yapılırken terapi anında verilen tepkiler ölçülür. Terleme, kızma, sinirlenme, mimik hareketleri, ağlama ve hüzünlenme gibi tepkiler olayın ciddiyetini yansıtır. Psikolog, anlatım esnasında verilen tepkileri yerinde değerlendirilir.
2- İnsanlar hayatı boyunca unutamayacağı olaylarla karşılaşır. Taciz, cinayet, kaza ve benzeri olayların etkisi özel terapi ile tespit edilir.
3- Tespit sonrası özel tedavi yöntemi oluşturulur.
İnsanlar arası diyalog önemlidir ve insan başından geçen olayları anlattıkça rahatlar. Bu olayların etkisinin azaltılması durumunda kişi ruhen kendisini daha rahat hisseder. Bu şekilde ruhsal sorunların etkisi daha düşük seviyeye düşürülür.
Salihli Aile Danışmanlığı
Ailevi sorunların çözümü bu konuda uzman danışmanlık hizmeti ile kolay bir şekilde çözülebilir. Salihli aile danışmanlığı hizmetinde en önemli unsurlardan biri işin uzmanı kişilerle yola çıkmaktır. Aile içerisinde eğitim, işsizlik, eşler arası ilişki ve benzeri konular öne çıkar. Aile danışmanlığı;
1- Uzman psikolog danışmanlık yöntemidir. Ailenin ihtiyaç duyduğu huzurlu ortamın oluşturulması hedeflenmektedir.
2- Psikolog yönteminde kişinin hayatı ve psikolojisini etkileyen etkenler tespit edilmeye çalışılır.
Salihli Çift Ve İlişki Danışmanlığı
Kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkilerde öne çıkan konu ilişki konularıdır. Salihli çift ve ilişki danışmanlığı, evlenmeye karar veren ancak bazı konularda anlaşamayan eşler arası sorunları ele alır. Danışmanlık hizmetinde;
1- İşsizlik,
2- Evsizlik,
3- Borçlar,
4- Kaza,
5- Hastalıklar ve geçimsizlik gibi konular bu kategoride değerlendirilir. Aileyi olumsuz etkileyen her olay psikolog çözümleriyle ortaya çıkar.
Salihli Cinsel Terapi
Herkesin özel cinsel hayatı vardır ve özellikle aile hayatında önemli bir konu olarak değerlendirilir. Salihli cinsel terapi, eşler arasındaki cinsel sorunların çözümünde önem arz eder. Tedavi yöntemiyle birlikte;
1- Probleme neden olan sorun belirlenir
2- Belirlenen sorun için özel tedavi yöntemi oluşturulur
Belirlenen yöntem, tedavinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde ve ruh halinin tekrar normal seviyeye gelmesinde etkilidir.

Eşler arası özel hayat kategorisinde cinsel sorunlar ön plana çıkan bir sorundur. Eşlerin birbirlerinden beklentileri farklı olabilir ve bu beklentilerin karşılanmaması durumunda eşler arası uyumsuzluk oluşur. Bu uyumsuzluk beraberinde aile sorunlarına ve aile içi çatışmalara sebep olur.
Salihli Online Psikolog
İnternetten yapılan terapi işlemleri de, en az normal yöntemlerle yapılan terapi gibi etkili özelliklere sahiptir ve tedavi edici özelliklere sahiptir. Salihli online psikolog talebinde bulunan kişinin sınırsız internet bağlantısına ihtiyacı vardır. Ayrıca sınırsız bağlantının aynı zamanda kaliteli olması gerekir ve terapinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde etkili olur. Online psikolog;
1- Her ortamda kolay bir şekilde terapi işlemi gerçekleştirir.
2- Terapi işleminde online yöntemler karşılıklı soru/cevap şeklinde ilerler.
Terapide kişiye bazı sorular sorulur ve hayat hikayesi dinlenir. ‘kişinin başından geçen ciddi olaylar’ tedavide belirleyici rol oynar. Psikolog terapisi ‘özellikle pandemi döneminde’ online yöntemlerle tedaviyi başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Pandemide bulaşıcı hastalık tehlikesi nedeniyle online çözümler öne çıktı. Bununla birlikte tedavi yöntemlerinde de online yöntemlere başvuruldu. Özellikle psikolog tedavisinde online terapi aynı başarıyı gösterdi.
Salihli Dikkat Eksikliği Tedavisi
Dikkat, insanın bir konuya yoğunlaşmasıdır. Dikkatin verilmesi durumunda algı gerçekleşir ve öğrenme büyük ölçüde gerçekleşir. Kemalpaşa dikkat eksikliği tedavisi insan sağlığı ve eğitim dünyası açısından önemlidir. Özellikle ilköğretim seviyesinde eğitim gören çocuklarda dikkat eksikliği, öğrenimi olumsuz yönde etkiler. Dikkat eksikliği olan kişiler;
1- Anlatılan konuya odaklanamaz. Dikkatini veremez.
2- Algı gerçekleşmediği için öğrenme gerçekleşmez. Bu durum öğretim hayatını olumsuz etkiler ve eğitimin aksamasına neden olur.

Salihli Depresyon Tedavisi
İnsan ruh sağlığının normal seviyeden farklı bir seviyede olması durumunda depresyon oluşumu kaçınılmazdır. Salihli depresyon tedavisi, insan ruh sağlığının normal seviyeden farklı bir seviyede olması durumunda değerlendirilir. Burada amaç tamamen veya sosyal hayatta yeterli olabilecek seviyeye gelinceye kadar tedaviyi devam ettirmektir. Depresyon belirtileri;

• İntihara teşebbüs veya intiharı düşünmek
• Kendini değersiz hissetmek
• Yemeği dengesiz bir şekilde yemek
• Uykusuzluk gibi belirtilere sahiptir. Depresyonun neden olduğu bu belirtiler olursa zaman kaybetmeden tedaviye başlanmalıdır.

Salihli Anksiyete Tedavisi
İnsanlar olaylar karşısında her zaman için endişelenebilir. Endişe insan sağlığı için problemdir ve endişe arttığı zaman bu durumda dengesizlik meydana gelir. Salihli anksiyete tedavisi şu belirtiler meydana geldiğinde talep edilmelidir:
1- Her an için endişeli bir halin olması
2- Her zaman için üzüntülü halin oluşması
3- Her an için kötü bir olayın olacağı korkusunun oluşması
Bu belirtiler oluştuğunda anksiyete sorunu oluşmuş demektir. Kaygı bozukluğunun artması durumunda daha ciddi depresyonlar meydana gelir.

Turgutlu Anka Psikoloji Merkezi
Randevu için 0544 746 75 09

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*